Skip to content

Lublin przystanek na Dworcu Głównym PKS

Przystanek znajduje się przy ul. Cerkiewnej na dworcu Miejskiej Korporacji Komunikacyjnej na stanowisku 21, obok Dworca Głównego PKS, w pobliżu bramy wjazdowej na teren cerkwi prawosławnej. Przystanek zlokalizowany po lewej stronie dla wjeżdżających na teren dworca od ul. Ruskiej, po prawej – dla wjeżdżających od Al. Tysiąclecia.

contbus lublin pks